Roper - Australia


Basin Name: Roper  
Continent Name: Australia
Sea Name: Indian Ocean
Ocean Name Indian Ocean
Basin Order: 3
Basin Length: 427 km
Basin Area: 107214 km2